Voor 1x per week

1 maand

4000maandelijks
 • Dit abonnement is maandelijks opzegbaar
 • Wordt automatisch afgeschreven

6 maanden

3800maandelijks
 • Dit abonnement wordt afgesloten voor 6 maanden en wordt hierna automatisch met 6 maanden verlengd
 • Wordt automatisch afgeschreven

12 maanden

3500maandelijks
 • Dit abonnement wordt afgesloten voor 12 maanden en wordt hierna automatisch met 6 maanden verlengd
 • Wordt automatisch afgeschreven

Voor 2x per week

1 maand

6100maandelijks
 • Dit abonnement is maandelijks opzegbaar
 • Wordt automatisch afgeschreven

6 maanden

5900maandelijks
 • Dit abonnement wordt afgesloten voor 6 maanden en wordt hierna automatisch met 6 maanden verlengd
 • Wordt automatisch afgeschreven

12 maanden

5400maandelijks
 • Dit abonnement wordt afgesloten voor 12 maanden en wordt hierna automatisch met 6 maanden verlengd
 • Wordt automatisch afgeschreven

De prijzen van de abonnementen zijn gebaseerd op het aantal lessen per jaar. Dit betekent wanneer er lessen komen te vervallen i.v.m. vakanties en feestdagen gewoon het normale incassobedrag wordt geïncasseerd.

Een lidmaatschapsovereenkomst bij Studio Paalsport wordt aangegaan voor de contractduur van 1 maand, 6 maanden en 12 maanden vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Na deze datum wordt het contract met hetzelfde aantal maanden verlengt. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand.

Studio Paalsport behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv.

BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

Beëindiging van een lidmaatschap dient per brief of email te geschieden. De brief/email dient gericht te worden aan Studio Paalsport (zie contact pagina) met vermelding van naam van het Lid, adresgegevens, geboortedatum en ondertekend door het Lid.

Losse lessen

1 les

1500eenmalig
 • Losse les zonder vast te zitten aan een rittenkaart of abonnement
 • 1 jaar geldig

10-strippen kaart

13000
 • 10-rittenkaart
 • 1 jaar geldig