Stuur een mail naar info@paalsport.nl met de volgende info:
– naam
– telefoonnummer
– datum waarop je een workshop wilt doen
– tijdsvoorkeur workshop
– hoeveel personen
– voorkeur locatie